پروژه HSE فاز 12 پارس جنوبی
راهبری کارگاه مرکزی پارس جنوبی
تعمیر و نگهداری فازهای 15و16 پارس جنوبی
راهبری کارگاه فاز 12 پارس جنوبی
ساختمان اتاق بحران بندر پتروشیمی پارس
  • پروژه HSE فاز 12 پارس جنوبی

  • راهبری کارگاه مرکزی پارس جنوبی

  • تعمیر و نگهداری فازهای 15و16 پارس جنوبی

  • راهبری کارگاه فاز 12 پارس جنوبی

  • ساختمان اتاق بحران بندر پتروشیمی پارس

گروه پترو صنعت جنوب

شرکت پترو صنعت جنوب در سال 1382 با اهداف ارائه خدمات فنی و مهندسی به مجتمع ها و کارخانجات صنعتی توسط جمعی از متخصصین صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ایران تاسیس گردید و استراتژی و اهداف کوتاه و بلند مدت خود را اجرای پروژه های صنعتی از مرحله طراحی و نصب تا بهره برداری و ارائه خدمات صنعتی در زمینه های مختلف منظور نمود.با توجه به لزوم بازنگری و بروزآوری برنامه ها و فعالیت های مجموعه، پس از اینکه شرکت جایگاه خود را در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی تثبیت شده یافت، برنامه خود رابر ارائه خدمات به مجتمع ها و کارخانجات صنعتی در قالب یک فعالیت گروهی و تخصصی با توجه به نیاز مشتریان استوار نمود. لذا فعالیت های شرکت تحت عنوان گروه پترو صنعت جنوب ادامه یافت.

محور فعالیت های این گروه بر پایه رضایت مشتری و شعار "تجریه دیروز، دانش امروز، بالندگی فردا" استوار گردیده و پس از بررسی نیاز ها و خدمات مورد درخواست مجتمع های صنعتی مقرر گردید ، کلیه فعالیت ها با برنامه های منظم و زمانبندی شده، بر اساس اصول نوین و پیشرفته علمی و با توجه به تقاضا و درخواست مشتری انجام گیرد.

 
شرکت برتر در رعایت و اجرای مقررات بهداشت ، ایمنی و محیط زیست در ششمین همایش HSEپیمانکاران